• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Nam
  • Lộ trình tuyến xe bus Quảng Nam số 02: Bến Xe Quảng Nam - Bắc Trà My

Lộ trình tuyến xe bus Quảng Nam số 02: Bến Xe Quảng Nam - Bắc Trà My

Bạn nào muốn đi Bắc Trà My từ bến xe Quảng Nam thì bắt tuyến xe bus sô 02 nhé!

Tuyến xe buýt Quảng Nam số 02: Bến Xe Quảng Nam - Bắc Trà My

Khoảng cách: 8.60 km

Loại xe: 63 km

Thời gian hoạt động: 05h00 - 17h00

Giá vé: Giá vé suốt chặng dài 63km là 40 nghìn đồng/lượt hành khách.

Số chuyến: 32 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 110 phút

Giãn cách chuyến: 45 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-nam - Phan-bội-Châu - Nguyễn-du - Lê-lợi - Hùng-vương - Huỳnh-thúc-Kháng - Phan-chu-Trinh - Trần-cao-Vân - Quốc-lộ 40B - Ngã ba Trà-đốc.

Lộ trình chiều về

Ngã ba Trà-đốc - Quốc-lộ 40B - Trần-cao-Vân - Phan-chu-Trinh - Huỳnh-thúc-Kháng - Hùng-vương - Lê-lợi - Nguyễn-du - Phan-bội-Châu - Bến xe Quảng-nam.

Tuyến xe buýt Quảng Nam số 02: Bến Xe Quảng Nam - Bắc Trà My


học thiết kế website


Bình luận của bạn