• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Nam
  • Lộ trình tuyến xe bus Quảng Nam số 08: Thành phố Tam Kỳ - Đại Lộc

Lộ trình tuyến xe bus Quảng Nam số 08: Thành phố Tam Kỳ - Đại Lộc

Bạn nào muốn đi Đại Lộc từ thành phố Tam Kỳ thì bắt tuyến xe bus số 08 nhé!

Tuyến xe buýt Quảng Nam số 08: Thành phố Tam Kỳ - Đại Lộc

Khoảng cách: 70 km

Thời gian hoạt động: 05h00 - 17h00

Giá vé: giá vé suốt tuyến 30 nghìn đồng

Số chuyến: 48 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 120 phút

Giãn cách chuyến: 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Lý-thường-Kiệt - Lê-lợi - Nguyễn-du - Nguyễn-chí-Thanh - Trưng-nữ-Vương - Phan-bội-Châu - Quốc-lộ 1A - Vĩnh-điện - Tỉnh-lộ 609 - Thị-trấn Ái-nghĩa - Cầu Hà-nha - UBND Đại-hồng - Bến Đại-lộc.

Lộ trình chiều về

Bến Đại-lộc - UBND Đại-hồng - Cầu Hà-nha - Thị-trấn Ái-nghĩa - Tỉnh-lộ 609 - Vĩnh-điện - Quốc-lộ 1A - Phan-bội-Châu - Trưng-nữ-Vương - Nguyễn-chí-Thanh - Nguyễn-du - Lê-lợi - Lý-thường-Kiệt.

Tuyến xe buýt Quảng Nam số 08: Thành phố Tam Kỳ - Đại Lộc


học thiết kế website


Bình luận của bạn