• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • An Giang
  • Lộ trình tuyến xe bus số 03: Bến xe Châu Thành - Thị Trấn Ba Chúc

Lộ trình tuyến xe bus số 03: Bến xe Châu Thành - Thị Trấn Ba Chúc

Tuyến xe buýt số 3 của An Giang đi qua 2 địa điểm chính: Bến xe Châu Thành - Thị Trấn Ba Chúc

Tuyến xe buýt An Giang số 03: Bến xe Châu Thành - Thị Trấn Ba Chúc

Khoảng cách: 57 km

Thời gian hoạt động: 05h00 - 16h30

Giá vé: 21.000 đồng

Số chuyến: 94 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 135 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Châu-thành An-giang - Cần-đăng - Vĩnh-bình - Vĩnh-an - Tà-đãnh - Thị-trấn Tri-tôn - Lương-phi - Thị-trấn Ba-chúc.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Ba-chúc - Lương-phi - Thị-trấn Thi-tôn - Tà-đãnh - Vĩnh-an - Vĩnh-bình - Cần-đăng - Bến xe Châu-thành An-giang.

Tuyến xe buýt An Giang số 03: Bến xe Châu Thành - Thị Trấn Ba Chúc


học thiết kế website


Bình luận của bạn