• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Hà Nội
  • Lộ trình tuyến xe bus số 63: KCN Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh (Mê Linh)

Lộ trình tuyến xe bus số 63: KCN Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh (Mê Linh)

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe buýt số 63: KCN Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh (Mê Linh)

Tuyến xe buýt Hà Nội số 63: KCN Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh (Mê Linh)

Đơn vị vận chuyển: Xí nghiệp xe khách Nam (Hanoibus)

Khoảng cách: 26.2 km

Thời gian hoạt động: 

5h00- 21h00 (Tiến Thịnh) - 21h05 (Bắc Thăng Long). CN: 5h00 - 21h00

Giá vé: 8000đ/lượt.

Số chuyến: 8 - 9 xe chuyến/ngày

Thời gian kế hoạch 1 lượt: 50 phút

Giãn cách chuyến: 15 phút/chuyến. phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

KCN Bắc Thăng Long - Đại Mạch - Yên Nhân - Quốc lộ 23B - Trần Nguyên Hãn - Quốc lộ 2 - Đạm Nội - Bạch Trữ - Tự Lập - Liên Mạc - Tiến Thịnh (Mê Linh)

Lộ trình chiều về

Tiến Thịnh (Mê Linh) - Liên Mạc - Tự Lập - Bạch Trữ - Đạm Nội - Quốc lộ 2 - Trần Nguyên Hãn - Quốc Lộ 23B - Yên Nhân - Đại Mạch- KCN Bắc Thăng Long

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Hà Nội số 63: KCN Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh (Mê Linh)

Tuyến xe buýt Hà Nội số 63: KCN Bắc Thăng Long - Tiến Thịnh (Mê Linh)


học thiết kế website


Bình luận của bạn