• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bình Dương
  • Lộ trình tuyến xe bus số 67: Thương xá Hikari - Chợ Phú Chánh - Thương xá Hikari

Lộ trình tuyến xe bus số 67: Thương xá Hikari - Chợ Phú Chánh - Thương xá Hikari

Tuyến xe bus số 67 của Bình Dương và một tuyến xe bus khép kín vì điểm khởi đầu và kết thúc là cùng 1 địa điểm

Tuyến xe buýt Bình Dương số 67: Thương xá Hikari - Chợ Phú Chánh - Thương xá Hikari

 

Lộ Trình của tuyến

Thương-xá Hikari - Lý-thái-Tổ - Lê-lai - TDC Plaza - Trường KinderWorld - Lê-hoàn - Trần-quốc-Toản - Chợ Phú-chánh - Trần-quốc-Toản - Nguyễn-văn-Linh - Đồng-khởi - Lý-thái-Tổ - Thương-xá Hikari.

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Bình Dương số 67: Thương xá Hikari - Chợ Phú Chánh - Thương xá Hikari

Tuyến xe buýt Bình Dương số 67: Thương xá Hikari - Chợ Phú Chánh - Thương xá Hikari

Tuyến xe buýt Bình Dương số 67: Thương xá Hikari - Chợ Phú Chánh - Thương xá Hikari


học thiết kế website


Bình luận của bạn