• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Sóc Trăng
  • Lộ trình tuyến xe bus Sóc Trăng số 02: Bến xe Trà Men - Thị trấn Ngã Năm

Lộ trình tuyến xe bus Sóc Trăng số 02: Bến xe Trà Men - Thị trấn Ngã Năm

Sau đây là chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 02: Bến xe Trà Men - Thị trấn Ngã Năm

Tuyến xe buýt Sóc Trăng số 02: Bến xe Trà Men - Thị trấn Ngã Năm

Thời gian hoạt động: Trà-men (04h45 - 17h00); Ngã-năm (05h00 - 17h10)

Số chuyến: 36 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 40 - 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Trà-men - Hùng-vương - Nguyễn-chí-Thanh - Tôn-đức-Thắng - Lê-lợi - Xô-viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn-huệ - Trần-hưng-Đạo - Lê-hồng-Phong - Lê-duẩn - Phú-lợi - Quốc-lộ 1A - xã Đại-tâm - xã Thạnh-phú - thị-trấn Phú-lộc - Quốc-lộ 61B - Tỉnh-lộ 937 - xã Thạnh-trị - xã Thạnh-tân - Thị-xã Ngã-năm

Lộ trình chiều về

Thị-xã Ngã-năm - Tỉnh-lộ 937 - Quốc-lộ 61B - Thị-trấn Phú-lộc - Quốc-lộ 1A - xã Thạnh-phú - xã Đại-tâm - Phú-lợi - Lê-duẩn - Lê-hồng-Phong - Trần-hưng-Đạo - Hai-bà-Trưng - Lê-lợi - Hùng-vương - Quốc-lộ 1A - Bến xe Trà-men.

Tuyến xe buýt Sóc Trăng số 02: Bến xe Trà Men - Thị trấn Ngã Năm

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn