• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Tây Ninh
  • Lộ trình tuyến xe bus Tây Ninh số 04: Bến xe khách Tây Ninh - Bến xe Gò Dầu

Lộ trình tuyến xe bus Tây Ninh số 04: Bến xe khách Tây Ninh - Bến xe Gò Dầu

Tuyến xe bus số 4 của Tây Ninh nối liền 2 bến xe: Bến xe khách Tây Ninh - Bến xe Gò Dầu

Tuyến xe buýt Tây Ninh số 04: Bến xe khách Tây Ninh - Bến xe Gò Dầu

Khoảng cách: 40 km

Thời gian hoạt động: Tây-ninh (04h50 - 18h10); Gò-dầu (05h00 - 19h00

Số chuyến: 56 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 60 phút

Giãn cách chuyến: 15 - 25 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe khách Tây-ninh - Trưng-nữ-Vương - Ba mươi tháng Tư - Cách-mạng Tháng Tám - Lý-thường-Kiệt - Châu-văn-Liêm (cua Lý-bơ) - Hùng-vương - Chợ Long-hoa - Huỳnh-thanh-Mừng - Tôn-đức-Thắng - Ngã ba Giang-tân - Quốc-lộ 22B - Bến xe Gò-dầu.

Lộ trình chiều về

Bến xe Gò-dầu - Quốc-lộ 22B - Ngã ba Giang-tân - Tôn-đức-Thắng - Huỳnh-thanh-Mừng - Chợ Long-hoa - Hùng-vương - Châu-văn-Liêm (cua Lý-bơ) - Lý-thường-Kiệt - Cách-mạng Tháng Tám - Ba mươi tháng Tư - Trưng-nữ-Vương - Bến xe khách Tây-ninh.

Tuyến xe buýt Tây Ninh số 04: Bến xe khách Tây Ninh - Bến xe Gò Dầu


học thiết kế website


Bình luận của bạn