• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Tây Ninh
  • Lộ trình tuyến xe bus Tây Ninh số 07: Bến xe khách Tây Ninh - Cửa khẩu Xa Mát

Lộ trình tuyến xe bus Tây Ninh số 07: Bến xe khách Tây Ninh - Cửa khẩu Xa Mát

Sau đây là chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 07: Bến xe khách Tây Ninh - Cửa khẩu Xa Mát

Tuyến xe buýt Tây Ninh số 07: Bến xe khách Tây Ninh - Cửa khẩu Xa Mát

Khoảng cách:48 km

Thời gian hoạt động: Tây-ninh (05h30 - 18h10); Xa-mát (06h00 - 18h15)

Giá vé: 7000 (đến 1/2 tuyến); 12000 (trên 1/2 tuyến); 15000 (toàn tuyến)

Số chuyến: 33 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 90 phút

Giãn cách chuyến: 25 - 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe khách Tây-ninh - Trưng-nữ-Vương - Trương-quyền - Cách-mạng Tháng Tám - Tua-hai - Quốc-lộ 22B - Bến Cửa khẩu Xa-mát.

Lộ trình chiều về

Bến Cửa-khẩu Xa-mát - Quốc-lộ 22B - Tua-hai - Cách-mạng Tháng Tám - Trương-quyền - Trưng-nữ-Vương - Bến xe khách Tây-ninh

Tuyến xe buýt Tây Ninh số 07: Bến xe khách Tây Ninh - Cửa khẩu Xa Mát


học thiết kế website


Bình luận của bạn