Lộ trình tuyến xe bus Tiền Giang số 03: Mỹ Tho - Cái Bè

Sau đây là chi tiết tuyến xe bus số 03: Mỹ Tho - Cái Bè

Tuyến xe buýt Tiền Giang số 03: Mỹ Tho - Cái Bè

Khoảng cách: 48 km

Thời gian hoạt động: 05:20 - 17:10

Số chuyến: 82 chuyến/ngày.

Thời gian chuyến: 80 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 - 20 phút.

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Nguyễn-văn-Nguyễn - Học-Lạc - Nguyễn-Huỳnh-Đức - Nguyễn-văn-Giác - Nguyễn-Trãi - Lê-Lợi - Thủ-khoa-Huân - Nam-kỳ Khởi-nghĩa - Lý-Thường-Kiệt - Ấp-bắc - Quốc-lộ 60 - Quốc-lộ 1A - Tỉnh-lộ 875 - Cảng hàng thị-trấn Cái-bè.

Lộ trình chiều về

Cảng hàng thị-trấn Cái-bè - Tỉnh-lộ 875 - Quốc-lộ 1A - Quốc-lộ 60 - Ấp-bắc - Lý-Thường-Kiệt - Rạch-gầm - Hùng-vương - Thủ-khoa-Huân - Lê-Lợi - Nguyễn-Trãi - Nguyễn-văn-Giác - Nguyễn-Huỳnh-Đức - Học-Lạc - Nguyễn-văn-Nguyễn.

Tuyến xe buýt Tiền Giang số 03: Mỹ Tho - Cái Bè


học thiết kế website


Bình luận của bạn