• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Tiền Giang
  • Lộ trình tuyến xe bus Tiền Giang số 06: Mỹ Tho - Thị trấn Phước Mỹ Tây

Lộ trình tuyến xe bus Tiền Giang số 06: Mỹ Tho - Thị trấn Phước Mỹ Tây

Sau đây là thông tin các điểm dừng của tuyến xe bus số 06: Mỹ Tho - Thị trấn Phước Mỹ Tây

Tuyến xe buýt Tiền Giang số 06: Mỹ Tho - Thị trấn Phước Mỹ Tây

Khoảng cách: 59,9 km

Thời gian hoạt động: 06:00 - 17:00

Số chuyến: 56 chuyến/ngày.

Thời gian chuyến: 85 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 20 - 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Nguyễn-văn-Nguyễn - Học-Lạc - Thái-sanh-Hạnh - Đinh-Bộ-Lĩnh - Thủ-Khoa-Huân - Lê-Lợi - Rạch-gầm - Hùng-vương - Nguyễn-Trãi - Ấp-bắc - Quốc-lộ 60 - Quốc-lộ 1A - Đường nhánh cao-tốc - (quay đầu) - Đường nhánh cao-tốc - Quốc-lộ 1A - Tỉnh-lộ 866 - Tỉnh-lộ 865 - Tỉnh-lộ 867 - Chợ Tân-phước - Tràm-mù - Chợ Thạnh-tân.

Lộ trình chiều về

Chợ Thạnh-tân - Tràm-mù - Chợ Tân-phước - Tỉnh-lộ 867 - Tỉnh-lộ 865 - Tỉnh-lộ 866 - Quốc-lộ 1A - Quốc-lộ 60 - Ấp-bắc - Nguyễn-Trãi - Hùng-vương - Rạch-gầm - Lê-Lợi - Thủ-Khoa-Huân - Đinh-Bộ-Lĩnh - Thái-sanh-Hạnh - Học-Lạc - Nguyễn-văn-Nguyễn.

Tuyến xe buýt Tiền Giang số 06: Mỹ Tho - Thị trấn Phước Mỹ Tây


học thiết kế website


Bình luận của bạn