• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Tiền Giang
  • Lộ trình tuyến xe bus Tiền Giang số 10: Mỹ Tho - Gò Công - Bến xe Cần Đước

Lộ trình tuyến xe bus Tiền Giang số 10: Mỹ Tho - Gò Công - Bến xe Cần Đước

Tuyến xe bus số 10 của Tiền Giang đi qua 3 địa điểm chính: Mỹ Tho - Gò Công - Bến xe Cần Đước

Tuyến xe buýt Tiền Giang số 10: Mỹ Tho - Gò Công - Bến xe Cần Đước

Khoảng cách: 54 km

Thời gian hoạt động: 05h30 - 17h30

Thời gian chuyến: 90 phút

Giãn cách chuyến: 15 - 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Ngã ba Quốc-lộ 1A & Quốc-lộ 50 - Quốc-lộ 1A - Quốc-lộ 60 - Ấp-bắc - Nam-kỳ Khởi-nghĩa - Thủ-khoa-Huân - Đinh-Bộ-Lĩnh - Quốc-lộ 50 - Đồng-khởi - Võ-duy-Linh - Nguyễn-Huệ - Nguyễn-Trãi - Nguyễn-trọng-Dân - Quốc-lộ 50 - Bến xe Cần-đước.

Lộ trình chiều về

Bến xe Cânđước - Quốc-lộ 50 - Nguyễn-trọng-Dân - Nguyễn-Trãi - Nguyễn-Huệ - Võ-duy-Linh - Đồng-khởi - Quốc-lộ 50 - Đinh-bộ-Lĩnh - Thủ-khoa-Huân - Nam-kỳ Khởi-nghĩa - Ấp-bắc - Quốc-lộ 60 - Quốc-lộ 1A - Ngã ba Quốc-lộ 1A & Quốc-lộ 50

Tuyến xe buýt Tiền Giang số 10: Mỹ Tho - Gò Công - Bến xe Cần Đước


học thiết kế website


Bình luận của bạn