• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Đà Lạt
  • Lộ trình tuyến xe buýt Đà Lạt số 07: Bến xe Đức Trọng - Tân Thanh

Lộ trình tuyến xe buýt Đà Lạt số 07: Bến xe Đức Trọng - Tân Thanh

Sau đây là chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 07: Bến xe Đức Trọng - Tân Thanh

Tuyến xe buýt Đà Lạt số 07: Bến xe Đức Trọng - Tân Thanh

Đơn vị vận chuyển:

+ Công ty cp vt ô tô Lâm Đồng

+ Điện Thoại: 063.3822120

Khoảng cách: 45 km

Thời gian chuyến: 72 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Đức-trọng - Quốc-lộ 20 - thôn Bạch-đằng - N' thôn Hạ - Quốc-lộ 27 - Đinh-văn - Chợ Tân-thanh.

Lộ trình chiều về

Chợ Tân-thanh - Đinh-văn - Quốc-lộ 27 - N' thôn Hạ - thôn Bạch-đằng - Quốc-lộ 20 - Bến xe Đức-trọng.

Tuyến xe buýt Đà Lạt số 07: Bến xe Đức Trọng - Tân Thanh


học thiết kế website


Bình luận của bạn