• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Gia Lai
  • Lộ trình tuyến xe buýt Gia Lai số 02: Thành phô Pleiku - Thành phố Kontum

Lộ trình tuyến xe buýt Gia Lai số 02: Thành phô Pleiku - Thành phố Kontum

Sau đây là hành trình tuyến xe buýt số 02: Thành phô Pleiku - Thành phố Kontum

Tuyến xe buýt Gia Lai số 02: Thành phô Pleiku - Thành phố Kontum

Khoảng cách: 50 km

Thời gian hoạt động: 05:00 - 17:00

Số chuyến: 42 chuyến/ngày.

Thời gian chuyến: 110 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Kontum - Duy-Tân - Trần-phú - Nguyễn-Huệ - Phạm-văn-Đồng - Đường HCM - Ngã tư Biển-hồ - Phạm-văn-Đồng - Đường 17 tháng Ba - Phi-trường Pleiku - Phạm-văn-Đồng - Phan-Đình-Phùng - Đinh-Tiên-hoàng - Trần-phú - Thương-xá Pleiku.

Lộ trình chiều về

Thương-xá Pleiku - Trần-phú - Đinh-Tiên-hoàng - Phan-Đình-Phùng - Phạm-văn-Đồng - Phi-trường Pleiku - Đường 17 tháng Ba - Phạm-văn-Đồng - Ngã tư Biển-hồ - Đường HCM - Phạm-văn-Đồng - Nguyễn-Huệ - Trần-phú - Kontum.

Tuyến xe buýt Gia Lai số 02: Thành phô Pleiku - Thành phố Kontum

Tuyến xe buýt Gia Lai số 02: Thành phô Pleiku - Thành phố Kontum


học thiết kế website


Bình luận của bạn