• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Gia Lai
  • Lộ trình tuyến xe buýt Gia Lai số 03B: Ngã ba Lơ Bông - Thị Xã An Khê

Lộ trình tuyến xe buýt Gia Lai số 03B: Ngã ba Lơ Bông - Thị Xã An Khê

Bạn nào muốn đi đến Thị Xã An Khê từ Ngã Ba Lơ Bông thì bắt tuyến xe buýt số 3B của Gia Lai nhé!

Tuyến xe buýt Gia Lai số 03B: Ngã ba Lơ Bông - Thị Xã An Khê

Khoảng cách: 54,1 km

Thời gian hoạt động: 06:00 - 18:15

Thời gian chuyến: 110 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 45 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Ngã ba Lơ-bông - Quốc-lộ 19 - Quang-Trung - Thị-xã An-khê

Lộ trình chiều về

Thị-xã An-khê - Quang-Trung - Quốc-lộ 19 - Ngã ba Lơ-bông.

Tuyến xe buýt Gia Lai số 03B: Ngã ba Lơ Bông - Thị Xã An Khê


học thiết kế website


Bình luận của bạn