• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Ngãi
  • Lộ trình tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 02: Thành phố Quảng Ngãi - Khu du lịch Sa Huỳnh

Lộ trình tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 02: Thành phố Quảng Ngãi - Khu du lịch Sa Huỳnh

Bạn nào muốn tham quan khu du lịch Sa Huỳnh thì bắt tuyến xe buýt số 02 nhé!

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 02: Thành phố Quảng Ngãi - Khu du lịch Sa Huỳnh

Khoảng cách: 70 km

Thời gian hoạt động: Quảng-ngãi (05h30 - 18h00); Sa-huỳnh (05h00 - 18h00)

Giá vé: 22.000 đồng đi trên 3/4 tuyến đến suốt tuyến, 18.000 đồng đi trên 1/2 tuyến đến 3/4 tuyến, 13.000 đồng đi trên 1/4 tuyến đến 1/2 tuyến, 7.000 đồng đi đến 1/4 tuyến.

Số chuyến: Khai thác 48 chuyến/ngày, gồm 24 chuyến đi và 24 chuyến về

Thời gian chuyến: 105 phút

Giãn cách chuyến: 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-ngãi - Lê-thánh-Tôn - Quang-trung - Cầu Bàu-giang - Quốc-lộ 1A - Khu du-lịch Sa-huỳnh - Chân đèo Bình-đê.

Lộ trình chiều về

Chân đèo Bình-đê - Khu du-lịch Sa-huỳnh - Quốc-lộ 1A - Cầu Bàu-giang - Quang-trung - Lê-thánh-Tôn - Bến xe Quảng-ngãi.

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 02: Thành phố Quảng Ngãi - Khu du lịch Sa Huỳnh

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 02: Thành phố Quảng Ngãi - Khu du lịch Sa Huỳnh

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn