• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Huế
  • Lộ trình tuyến xe buýt số 12: BX Đông Ba - Điền Hương

Lộ trình tuyến xe buýt số 12: BX Đông Ba - Điền Hương

Bạn nào muốn đi Điền Hương từ bến xe Đông Ba thì bắt tuyến xe buýt số 12 nhé

Tuyến xe buýt số 12: BX Đông Ba - Điền Hương

 Thời gian hoạt động:

+ Đông-ba (09:00; 11:30; 13:30; 16:30; 19:00)

+ Điền-hương (06:00; 07:30; 11:30; 14:45; 17:15)

Số chuyến: 10 chuyến/ Ngày

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Đông-ba - Trần Hưng-đạo - Cầu Phú-xuân - Hà-nội - Hùng-Vương - Bà-Triệu - Phạm-văn-Đồng - Kinh-dương Vương - Xã Hương-phong - Cầu đập Thảo-long - Cầu Tam-giang - Chợ Cồn-gai - Chợ Vĩnh-tu - Xã Điền-hải - Chợ Điền-hòa - Xã Điền-lộc.

Lộ trình chiều về

Xã Điền-lộc - Chợ Điền-hòa - Xã Điền-hải - Chợ Vĩnh-tu - Chợ Cồn-gai - Cầu Tam-giang - Cầu đập Thảo-long - Xã Hương-phong - Kinh-dương Vương - Phạm-văn-Đồng - Bà-Triệu - Hùng-Vương - Hà-nội - Cầu Phú-xuân - Trần Hưng-đạo - Bến xe Đông-ba.

Giờ Xuất Bến BX Đông Ba

07h45 - 09h00 - 11h30 - 12h30 - 13h30 - 14h45 - 16h30 - 17h30 - 19h00

Giờ Xuất Bến Điền Hương

06h00 - 07h30 - - 10h00 - 11h30 - 13h15 - 15h00 - 16h00 - 17h00 - 18h00

Tuyến xe buýt số 12: BX Đông Ba - Điền Hương


học thiết kế website


Bình luận của bạn