• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Huế
  • Lộ trình tuyến xe buýt số 13: BX Đông Ba – Phong Bình

Lộ trình tuyến xe buýt số 13: BX Đông Ba – Phong Bình

Sau đây là thông tin lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe buýt số 13 : BX Đông Ba – Phong Bình

Tuyến xe buýt 13 : BX Đông Ba – Phong Bình

Khoảng cách: 50 km

Thời gian hoạt động:

+ Đông-ba (06:00 - 18:00)

+ Phong-bình (06:00 - 17:00)

Số chuyến: 16 chuyến/ Ngày

Thời gian chuyến: 100 phút

Giãn cách chuyến: 60-120 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Đông-ba - Cầu Phú-xuân - Hà-nội - Bịnh-viện Trung-ương Huế - Đống-đa - Hùng-vương - BigC - Nhà thương Đại-học Y-khoa - Cầu Dã-viên - Bến xe Phía Bắc - Cầu Từ-phú - Tỉnh-lộ 11A - Nguyễn-kim-Thành - Bưu-điện Quảng-điền - Tỉnh-lộ 4 - Quảng-lợi - Quảng-thái - Phong-chương - Phong-bình.

Lộ trình chiều về

Phong-bình - Phong-chương - Quảng-thái - Quảng-lợi - Tỉnh-lộ 4 - Bưu-điện Quảng-điền - Nguyễn-kim-Thành - Tỉnh-lộ 11A - Cầu Từ-phú - Bến xe phía Bắc - Cầu Dã-viên - Nhà thương Đại-học Y-khoa - Hùng-vương - Đống-đa - Bịnh-viện Trung-ương Huế- Hà-nội - Cầu Phú-xuân - Bến xe Đông-ba.

Giờ Xuất Bến BX Đông Ba

06h15 - 07h55 - 10h15 - 12h35 - 14h45 - 17h05

Giờ Xuất Bến Phong Bình

06h00 - 08h00 - 10h00 - 12h30 - 14h30 - 17h00


học thiết kế website


Bình luận của bạn