• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Huế
  • Lộ trình tuyến xe buýt số 15: Đông Ba - Vinh Hà

Lộ trình tuyến xe buýt số 15: Đông Ba - Vinh Hà

Sau đây là thông tin lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe buýt số 15: Đông Ba - Vinh Hà

Tuyến xe buýt số 15: Đông Ba - Vinh Hà

Khoảng cách: 39.2 km

Thời gian hoạt động: 

+ Đông-ba (07:30 - 17:15)

+ Vinh-hà (06:00 - 15:45)

Số chuyến: 8 chuyến/ Ngày

Thời gian chuyến: 75 phút

Giãn cách chuyến: 140 - 190 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Đông-ba - Bịnh-viện Trung-ương Huế - Lê-Lợi - Nguyễn-Huệ - Nhà thương Đại-học Y-khoa - Đống-đa - Hùng-vương - BigC - Bà-Triệu - Phạm-văn-Đồng - Quốc-lộ 49 - Nguyễn-đức-Xuyên - Tỉnh-lộ 10C - xã Vĩnh-thái - Bến xe Vinh-hà

Lộ trình chiều về

Bến xe Vinh-hà - xã Vĩnh-thái - Tỉnh-lộ 10C - Nguyễn-đức-Xuyên - Quốc-lộ 49 - Phạm-văn-Đồng - Bà-Triệu - BigC - Hùng-vương - Đống-đa - Nhà thương Đại-học Y-khoa - Nguyễn-Huệ - Lê-Lợi - Bịnh-viện Trung-ương Huế - Bến xe Đông-ba.


học thiết kế website


Bình luận của bạn