• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Huế
  • Lộ trình tuyến xe buýt số 8: BX Đông Ba - Nam Đông

Lộ trình tuyến xe buýt số 8: BX Đông Ba - Nam Đông

Bạn có thể đón tuyến xe buýt số 8 của Huế để đi từ Bến Xe Đông Ba đến Nam Đông

Tuyến xe buýt 8: BX Đông Ba - Nam Đông

Khoảng cách: 5,6 km

Thời gian hoạt động: 

+ Đông-ba (06:05 - 17:45)

+ Nam-đông (06:00 - 17:30)

Số chuyến: 24 chuyến/ Ngày

Thời gian chuyến: 110 phút

Giãn cách chuyến: 25 - 90 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Đông-ba - Trần Hưng-đạo - Cầu Phú-xuân - Lê-Lợi - Nguyễn-Huệ - An-dương Vương - Bến xe phía Nam - Quốc-lộ 1A - Ngã ba La-sơn - Tỉnh-lộ 14B - Khe-tre - Chợ Hương-giang.

Lộ trình chiều về

Chợ Hương-giang - Khe-tre - Tỉnh-lộ 14B - Ngã ba La-sơn - Quốc-lộ 1A - Bến xe phía Nam - An-dương Vương - Nguyễn-Huệ - Lê-Lợi - Cầu Phú-xuân - Trần Hưng-đạo - Bến xe Đông-ba.

Giờ Xuất Bến BX Đông Ba

06h05 - 07h05 - 08h05 - 09h35 - 10h00 - 11h15 - 12h00 - 13h20 - 14h30 - 15h45 - 17h10 - 17h45

Giờ Xuất Bến Nam Đông

06h00 - 07h30 - 08h15 - 09h35 - 10h00 - 11h15 - 12h00 - 13h15 - 14h30 - 15h45 - 17h00 - 17h30


học thiết kế website


Bình luận của bạn