• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Hậu Giang
  • Lộ trình xe bus Hậu Giang tuyên số 05: Ngã ba Vĩnh Tường - Thị Trấn Ngã Năm

Lộ trình xe bus Hậu Giang tuyên số 05: Ngã ba Vĩnh Tường - Thị Trấn Ngã Năm

Sau đây là hành trình của tuyến xe bus số 05: Ngã ba Vĩnh Tường - Thị Trấn Ngã Năm

Tuyến xe buýt Hậu Giang số 05: Ngã ba Vĩnh Tường - Thị Trấn Ngã Năm

Khoảng cách: 25 km

Thời gian chuyến: 45 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 25 - 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Ngã ba Vĩnh-tường - Quốc-lộ 61 - Quốc-lộ 61B - Quản-lộ Phụng-hiệp - Thị-trấn Ngã-năm.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Ngã-năm - Quản-lộ Phụng-hiệp - Quốc-lộ 61B - Quốc-lộ 61 - Ngã ba Vĩnh-tường.


học thiết kế website


Bình luận của bạn