• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Tuyến 04: Bến xe Biên Hòa - Cẩm Đường
Thẻ:

Tuyến 04: Bến xe Biên Hòa - Cẩm Đường

 ( 1 bài viết )

Lộ trình tuyến xe bus số 04: Bến xe Biên Hòa - Cẩm Đường


Hành trình tuyến xe buýt Biên Hòa số 04: Bến xe Biên Hòa - Cẩm Đường

Bạn nào muốn đi Cẩm Đường từ bến xe Biên Hòa thì bắt tuyến xe bus số 04 nhé!

Xem chi tiết