• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Tuyến 08: Khu công nghiệp Trung An - Thị xã Gò Công
Thẻ:

Tuyến 08: Khu công nghiệp Trung An - Thị xã Gò Công

 ( 1 bài viết )

Lộ trình tuyến xe bus số 08: Khu công nghiệp Trung An - Thị xã Gò Công


Xe buýt Tiền Giang số 08: Khu công nghiệp Trung An - Thị xã Gò Công

Bạn nào muốn đi đến thị xã Gò Công từ khu công nghiệp Trung An thì bắt tuyến xe buýt số 8 nhé!

Xem chi tiết