• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Huế
  • Thông tin tuyến xe buýt số 09: BX Đông Ba - Vinh Hưng

Thông tin tuyến xe buýt số 09: BX Đông Ba - Vinh Hưng

Bạn muốn đi từ Bến Xe Đông Ba đến Vĩnh Hưng, hãy đón tuyến xe buýt số 09 của Huế nhé!

Tuyến xe buýt số 9: BX Đông Ba - Vinh Hưng

Thời gian hoạt động: 

+ Đông-ba (06:45 - 19:20)

+ Vinh-hưng (06:20 - 18:00)

Số chuyến: 20 chuyến/ Ngày

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Đông-ba - Trần Hưng-đạo - Cầu Phú-xuân - Hà-nội - Hùng-vương - Bà-Triệu - Cầu An-cựu - An-dương Vương - Quốc-lộ 1A - Ngã ba tránh Huế - Cầu Đại-giang - Tỉnh-lộ 10 - Cầu Trương-hà - Quốc-lộ 49B - Bến xe Vinh-hưng.

Lộ trình chiều về

Bến xe Vinh-hưng - Quốc-lộ 49B - Cầu Trương-hà - Tỉnh-lộ 10 - Cầu Đại-giang - Ngã ba tránh Huế - Quốc-lộ 1A - An-dương Vương - Cầu An-cựu - Bà-Triệu - Hùng-vương - Hà-nội - Cầu Phú-xuân - Trần Hưng-đạo - Bến xe Đông-ba.

Giờ Xuất Bến BX Đông Ba

09h00 - 13h30 - 16h30 - 19h20

Giờ Xuất Bến Vinh Hưng

07h30 - 11h30 - 15h00 - 18h00

Tuyến xe buýt số 9: BX Đông Ba - Vinh Hưng


học thiết kế website


Bình luận của bạn