• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • An Giang
  • Tuyến xe bus An Giang số 03c: Bến xe Tri Tôn - Thị Trấn Ba Chúc

Tuyến xe bus An Giang số 03c: Bến xe Tri Tôn - Thị Trấn Ba Chúc

Đây là một nửa tuyến Châu-thành - Ba-chúc ngắt ra chuyển xe để đi Ba-chúc tại Bến xe Tri-tôn vào buổi chiều.

Tuyến xe buýt An Giang số 03c: Bến xe Tri Tôn - Thị Trấn Ba Chúc

Khoảng cách: 19 km

Thời gian hoạt động: 17h00 - 17h25

Số chuyến: 6 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 45 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Thị-trấn Tri-tôn - Ngô-quyền - Tỉnh-lộ 955B - Thị-trấn Ba-chúc.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Ba-chúc - Tỉnh-lộ 955B - Ngô-quyền - Bến xe Thị-trấn Thi-tôn.

Tuyến xe buýt An Giang số 03c: Bến xe Tri Tôn - Thị Trấn Ba Chúc


học thiết kế website


Bình luận của bạn