• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • An Giang
  • Tuyến xe bus An Giang số 04: Bến xe Châu Đốc - Bến xe Khánh Bình

Tuyến xe bus An Giang số 04: Bến xe Châu Đốc - Bến xe Khánh Bình

Sau đây là chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 04: Bến xe Châu Đốc - Bến xe Khánh Bình

Tuyến xe buýt An Giang số 04: Bến xe Châu Đốc - Bến xe Khánh Bình

Khoảng cách: 40 km

Thời gian hoạt động: 05h10 - 17h45

Giá vé: 5.000 đồng

Số chuyến: 100 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 95 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Châu-đốc - Cầu Cồn-tiên - Thị-trấn An-phú - Quốc-thái - Khánh-an - Khánh-bình

Lộ trình chiều về

Khánh-bình - Khánh-an - Quốc-thái - Thị-trấn An-phú - Cầu Cồn-tiên - Bến xe Châu-đốc.

Tuyến xe buýt An Giang số 04: Bến xe Châu Đốc - Bến xe Khánh Bình


học thiết kế website


Bình luận của bạn