• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • An Giang
  • Tuyến xe bus An Giang số 08: Bắc An Hòa - Bắc Thuận Giang

Tuyến xe bus An Giang số 08: Bắc An Hòa - Bắc Thuận Giang

Sau đây là chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 08: Bắc An Hòa - Bắc Thuận Giang

Tuyến xe buýt An Giang số 08: Bắc An Hòa - Bắc Thuận Giang

Khoảng cách: 32 km

Thời gian hoạt động: 05h15 - 17h30

Giá vé: 12.000 đồng

Số chuyến: 100 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 80 phút

Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bắc An-hòa - Bà-vệ - Cầu Ông-chưởng - Bắc Thuận-giang

Lộ trình chiều về

Bắc Thuận-giang - Cầu Ông-chưởng - Bà-vệ - Bắc An-hòa.

Tuyến xe buýt An Giang số 08: Bắc An Hòa - Bắc Thuận Giang


học thiết kế website


Bình luận của bạn