• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • An Giang
  • Tuyến xe bus An Giang số 10: Ngã Ba Cựu Hội - Bắc Cao Lãnh

Tuyến xe bus An Giang số 10: Ngã Ba Cựu Hội - Bắc Cao Lãnh

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 10: Ngã Ba Cựu Hội - Bắc Cao Lãnh

Tuyến xe buýt An Giang số 10: Ngã Ba Cựu Hội - Bắc Cao Lãnh

Khoảng cách: 15 km

Thời gian hoạt động: 05h30 - 17h30

Giá vé: 6.000 đồng

Số chuyến: 74 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 35 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 20 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Ngã ba Cựu-hội - Bến đò Nước-sâu - Bắc Cao-lãnh.

Lộ trình chiều về

Bắc Cao-lãnh - Bến đò Nước-sâu - Ngã ba Cựu-hội.

Tuyến xe buýt An Giang số 10: Ngã Ba Cựu Hội - Bắc Cao Lãnh


học thiết kế website


Bình luận của bạn