• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bạc Liêu
  • Tuyến xe bus Bạc Liêu số 02: Bạc Liêu - Nhà Mát - Vĩnh Châu

Tuyến xe bus Bạc Liêu số 02: Bạc Liêu - Nhà Mát - Vĩnh Châu

Sau đây là chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 02: Bạc Liêu - Nhà Mát - Vĩnh Châu

Tuyến xe buýt Bạc Liêu số 02: Bạc Liêu - Nhà Mát - Vĩnh Châu

Khoảng cách: 52 km

Thời gian chuyến: 110 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thành-phố Bạc-liêu - nội-bộ Thành-phố Bạc-liêu - Cao-văn-Lầu - Tỉnh-lộ 31 - Thị-xã Vĩnh-châu.

Lộ trình chiều về

Thị-xã Vĩnh-châu - Tỉnh-lộ 31 - Cao-văn-Lầu - nội-bộ Thành-phố Bạc-liêu - Thành-phố Bạc-liêu

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn