• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bạc Liêu
  • Tuyến xe bus Bạc Liêu số 05: Thị trấn Phước Long - Thành phố Bạc Liêu

Tuyến xe bus Bạc Liêu số 05: Thị trấn Phước Long - Thành phố Bạc Liêu

Sau đây là lộ trình chi tiết tuyến xe bus số 05: Thị trấn Phước Long - Thành phố Bạc Liêu

Tuyến xe buýt Bạc Liêu số 05: Thị trấn Phước Long - Thành phố Bạc Liêu

Khoảng cách: 41 km

Số chuyến: 34 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 100 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 44 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thị-trấn Phước-long - Hương-lộ 2 - xã Vĩnh-thanh - xã Vĩnh-bình - xã Vĩnh-mỹ B - Quốc-lộ 1A - Thị-trấn Hòa-bình - xã Long-thạnh - Thành-phố Bạc-liêu

Lộ trình chiều về

Thành-phố Bạc-liêu - Quốc-lộ 1A - xã Long-thạnh - Thị-trấn Hòa-bình - Hương-lộ 2 - xã Vĩnh-mỹ B - xã Vĩnh-bình - xã Vĩnh-thanh - Thị-trấn Phước-long.

Tuyến xe buýt Bạc Liêu số 05: Thị trấn Phước Long - Thành phố Bạc Liêu

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn