• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bến Tre
  • Tuyến xe bus Bến Tre số 04: Bến xe Bến Tre - Bến Bắc Cầu Ván

Tuyến xe bus Bến Tre số 04: Bến xe Bến Tre - Bến Bắc Cầu Ván

Bạn nào muốn đi đến phà Cầu Ván từ bến xe Bến Tre thì bắt tuyến xe bus số 04 nhé!

Tuyến xe buýt Bến Tre số 04: Bến xe Bến Tre - Bến Bắc Cầu Ván

Khoảng cách: 60 km

Thời gian hoạt động: 05h00 - 16h00

Số chuyến: 82 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 75 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 20 - 25 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Bến-tre - Quốc-lộ 60 - Đường tránh Quốc-lộ 60 - Cầu Hàm-luông - Tỉnh-lộ 882 - Quốc-lộ 60 - Quốc-lộ 57 - Thị-trấn Thạnh-phú - Bến bắc Cầu-ván.

Lộ trình chiều về

Bến bắc Cầu-ván - Thị-trấn Thạnh-phú - Quốc-lộ 57 - Quốc-lộ 60 - Tỉnh-lộ 882 - Cầu Hàm-luông - Đường tránh Quốc-lộ 60 - Quốc-lộ 60 - Bến xe Bến-tre.

Tuyến xe buýt Bến Tre số 04: Bến xe Bến Tre - Bến Bắc Cầu Ván


học thiết kế website


Bình luận của bạn