• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bến Tre
  • Tuyến xe bus Bến Tre số 07: Bến xe Bến Tre - Ngã Ba Sơn Đốc

Tuyến xe bus Bến Tre số 07: Bến xe Bến Tre - Ngã Ba Sơn Đốc

Sau đây là thông tin chi tiết tuyến xe bus số 07: Bến xe Bến Tre - Ngã Ba Sơn Đốc

Tuyến xe buýt Bến Tre số 07: Bến xe Bến Tre - Ngã Ba Sơn Đốc

Khoảng cách: 29 km

Thời gian hoạt động: Bến-tre (05h45 - 17h40); Sơn-đốc (05h00 - 17h00)

Số chuyến: 38 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 55 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 25 - 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Bến-tre - Quốc-lộ 60 - Đại-lộ Đồng-khởi - Nguyễn-đình-Chiểu - Phan-ngọc-Tòng - Ba tháng Hai - Nam-kỳ Khởi-nghĩa - Nguyễn-đình-Chiểu - Cách-mạng Tháng Tám - Đoàn-hoàng-Minh - Nguyễn-văn-Tư - Tỉnh-lộ 887 - Đường ra bắc Hưng-phong - Tỉnh-lộ 887 - Hương-lộ 11 - Chợ Tân-hào - Tỉnh-lộ 887 - Hương-lộ 11 - Chợ Cái-mít - Bến Ngã ba Sơn-đốc.

Lộ trình chiều về

Bến Ngã ba Sơn-đốc - Chợ Cái-mít - Hương-lộ 11 - Tỉnh-lộ 887 - Chợ Tân-hào - Hương-lộ 11 - Tỉnh-lộ 887 - Đường ra bắc Hưng-phong - Tỉnh-lộ 887 - Nguyễn-văn-Tư - Đoàn-hoàng-Minh - Cách-mạng Tháng Tám - Nguyễn-đình-Chiểu - Nam-kỳ Khởi-nghĩa - Ba tháng Hai - Phan-ngọc-Tòng - Nguyễn-đình-Chiểu - Đại-lộ Đồng-khởi - Quốc-lộ 60 - Bến xe Bến-tre.

Tuyến xe buýt Bến Tre số 07: Bến xe Bến Tre - Ngã Ba Sơn Đốc


học thiết kế website


Bình luận của bạn