• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biên Hòa
  • Tuyến xe bus Biên Hòa Đồng Nai số 19: Ngã 3 Trị An - Bến Xe Vĩnh Cửu

Tuyến xe bus Biên Hòa Đồng Nai số 19: Ngã 3 Trị An - Bến Xe Vĩnh Cửu

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 19: Ngã 3 Trị An - Bến Xe Vĩnh Cửu

Tuyến xe buýt Biên Hòa số 19: Ngã 3 Trị An - Bến Xe Vĩnh Cửu

Đơn vị vận chuyển: 

     + HTX vận tải Vĩnh Cửu

     + Điện thoại: 0613 861 741 hoặc 0949 092 092

Khoảng cách: 22 km

Thời gian hoạt động: 06h00 - 18h00

Giá vé: 8000 (đến 1/2 tuyến); 10000 (đến 3/4 tuyến); 12000 (trên 3/4 tuyến).

Số chuyến: 56 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 25 - 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến Ngã ba Trị-an - Chợ An-chu - ĐT 767 - Ngã tư Nhà thương Vĩnh-an - Khu phố 8 Thị-trấn Vĩnh-an - Bến Vĩnh-an.

Lộ trình chiều về

Bến Vĩnh-an - Khu phố 8 Thị-trấn Vĩnh-an - Ngã tư Nhà thương Vĩnh-an - ĐT 767 - Chợ An-chu - Bến Ngã ba Trị-an.

Tuyến xe buýt Biên Hòa số 19: Ngã 3 Trị An - Bến Xe Vĩnh Cửu


học thiết kế website


Bình luận của bạn