• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biên Hòa
  • Tuyến xe bus Biên Hòa Đồng Nai số 22: Bến Xe Phú Túc - Bến Xe Vũng Tàu

Tuyến xe bus Biên Hòa Đồng Nai số 22: Bến Xe Phú Túc - Bến Xe Vũng Tàu

Sau đây là một số thông tin của tuyến xe bus số 22: Bến Xe Phú Túc - Bến Xe Vũng Tàu

Tuyến xe buýt Biên Hòa số 22: Bến Xe Phú Túc - Bến Xe Vũng Tàu

Đơn vị vận chuyển: 

     + HTX vận tải Thống Nhất

     + HTX vận tải Xuân Lộc

     + Điện thoại: 0613 861 741 hoặc 0949 092 092

Khoảng cách: 128 km

Thời gian hoạt động: 04h30 - 16h30

Giá vé: 20000 (đến 1/2 tuyến); 30000 (đến 3/4 tuyến); 40000 (trên 3/4 tuyến)

Số chuyến: 60 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 15 - 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Phú-túc - Quốc-lộ 20 - Ngã ba Dầu-giây - Quốc-lộ 1A - Ngã ba Tân-phong - Quốc-lộ 56 - Ngã ba Hoà-long - Hùng-vương - Lê-thành-Duy - Cầu Cỏ-may - Ngã tư Giếng-nước - Ba-cu - Thuỳ-vân - Nam-kỳ Khởi-nghĩa - Bến xe Vũng-tàu.

Lộ trình chiều về

Bến xe Vũng-tàu - Nam-kỳ Khởi-nghĩa - Thuỳ-vân - Ba-cu - Ngã tư Giếng-nước - Cầu Cỏ-may - Lê-thành-Duy - Hùng-vương - Ngã ba Hoà-long - Quốc-lộ 56 - Ngã ba Tân-phong - Quốc-lộ 1A - Ngã ba Dầu-giây - Quốc-lộ 20 - Bến xe Phú-túc.

Tuyến xe buýt Biên Hòa số 22: Bến Xe Phú Túc - Bến Xe Vũng Tàu


học thiết kế website


Bình luận của bạn