• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biên Hòa
  • Tuyến xe bus Biên Hòa Đồng Nai số 24: Phà Cát Lái - Thị Trấn Long Thành

Tuyến xe bus Biên Hòa Đồng Nai số 24: Phà Cát Lái - Thị Trấn Long Thành

Bạn nào muốn đi thị trấn Long Thành từ Phà Cát Lái thì bắt tuyến xe bus số 24 nhé!

Tuyến xe buýt Biên Hòa số 24: Phà Cát Lái - Thị Trấn Long Thành

Đơn vị vận chuyển: 

     + Chi nhánh HTX vận tải số 11

     + Điện thoại: 0946 878 832

Khoảng cách: 42 km

Thời gian hoạt động: 06h00 - 17h00

Giá vé: 11000 (đến 1/2 tuyến); 15000 (đến 3/4 tuyến); 17000 (trên 3/4 tuyến)

Số chuyến: 38 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 25 - 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến Phà Cát-lái - Xã Đại-phước - Xã Phú-đông - Xã Phú-thạnh - Xã Phú-hội - Xã Phước-thiền - Khu Cầu-xéo - Quốc-lộ 51A - Quốc-lộ 51B - Thị-trấn Long-thành - Bến Long-thành.

Lộ trình chiều về

Bến Long-thành - Thị-trấn Long-thành - Quốc-lộ 51B - Quốc-lộ 51A - Khu Cầu-xéo - Xã Phước-thiền - Xã Phú-hội - Xã Phú-thạnh - Xã Phú-đông - Xã Đại-phước - Bến Phà Cát-lái.

Tuyến xe buýt Biên Hòa số 24: Phà Cát Lái - Thị Trấn Long Thành


học thiết kế website


Bình luận của bạn