• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biên Hòa
  • Tuyến xe bus Biên Hòa số 03: Hóa An - Biên Hòa - Bến Xe Hố Nai

Tuyến xe bus Biên Hòa số 03: Hóa An - Biên Hòa - Bến Xe Hố Nai

Tuyến xe bus số 03 của Biên Hòa đi qua 3 địa điểm chính, đó là: Hóa An - Biên Hòa - Bến Xe Hố Nai

Tuyến xe buýt Biên Hòa số 03: Hóa An - Biên Hòa - Bến Xe Hố Nai

Đơn vị vận chuyển

     + HTX vận tải Đoàn Kết

     + Điện thoại: 0918 198 834

Khoảng cách: 15 km

Thời gian hoạt động: 05h10 - 18h15.

Giá vé: 5.000 VNĐ

Số chuyến: 90 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 05 - 15 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến Cây xăng Hoá-an - Nguyễn-ái-Quốc - Cầu Hoá-an - Đường CMT8 - Đường 30/4 - Nguyễn-minh-Trí - Phan-đình-Phùng - Nguyễn-ái-Quốc - Công-viên 30/4 - Xa-lộ Hà-nội - Bến xe Hố-nai.

Lộ trình chiều về

Bến xe Hố-nai - Xa-lộ Hà-nội - Công-viên 30/4 - Nguyễn-ái-Quốc - Phan-đình-Phùng - Nguyễn-minh-Trí - Đường 30/4 - Đường CMT8 - Cầu Hoá-an - Nguyễn-ái-Quốc - Bến Cây xăng Hoá-an.

Tuyến xe buýt Biên Hòa số 03: Hóa An - Biên Hòa - Bến Xe Hố Nai


học thiết kế website


Bình luận của bạn