Tuyến xe bus Bình Định số 13: Thị Trấn Bồng Sơn - Thị Trấn An Lão

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 13: Thị Trấn Bồng Sơn - Thị Trấn An Lão

Tuyến xe buýt Bình Định số 13: Thị Trấn Bồng Sơn - Thị Trấn An Lão

Khoảng cách: 35 km

Thời gian hoạt động: Bồng-sơn (06h00 - 18h10); An-lão (05h00 - 17h10)

Số chuyến: 20 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 60 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 50 - 110 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Nhà thương Bồng-sơn - UBND Bồng-sơn - Chợ Chuối - Ngã ba Đội 8 Long-mỹ - Tiểu-học Ân-mỹ - UBND Ân-mỹ - Ngã ba Mỹ-thành - Trạm y-tế Ân-hảo - UBND Ân-hảo - Chợ Bình-hoà - Hạt Kiểm-lâm An-hoà - Chi-cục thuế An-lão - Ngã ba Long-hoà - UBND An-tân - UBND An-lão - Huyện đội An-lão.

Lộ trình chiều về

Huyện đội An-lão - UBND An-lão - UBND An-tân - Ngã ba Long-hoà - Chi-cục thuế An-lão - Hạt kiểm-lâm An-hoà - Chợ Bình-hoà - UBND Ân-hảo - Trạm y-tế Ân-hảo - Ngã ba Mỹ-thành - UBND Ân-mỹ - Tiểu-học Ân-mỹ - Ngã ba Đội 8 Long-mỹ - Chợ Chuối - UBND Bồng-sơn - Nhà thương Bồng-sơn

Tuyến xe buýt Bình Định số 13: Thị Trấn Bồng Sơn - Thị Trấn An Lão

 

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn