Tuyến xe bus Bình Dương số 02: Thủ Dầu Một - Cổng Xanh

Sau đây là thông tin chi tiết của tuyến xe bus số 02: Thủ Dầu Một - Cổng Xanh

Tuyến xe buýt Bình Dương số 02: Thủ Dầu Một - Cổng Xanh

 

Khoảng cách: 23,6 km

Thời gian hoạt động: 05h30 - 19h30

Giá vé: 6000 (đến 1/2 tuyến); 10000 (trên 1/2 tuyến)

Giãn cách chuyến: 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe khách Tỉnh - Đường CMT8 - Ngã sáu - Yersin - Đại-lộ Bình-dương - Hùng-vương - ĐT 741 - UBND Xã Chánh-phú-Hoà - Ngã ba Cổng-xanh - Bến Cổng-xanh.

Lộ trình chiều về

Bến Cổng-xanh - Ngã ba Cổng-xanh - UBND Xã Chánh-phú-Hoà - ĐT 741 - Hùng-vương - Đại-lộ Bình-dương - Yersin - Ngã sáu - Đường CMT8 - Bến xe khách Tỉnh.

Tuyến xe buýt Bình Dương số 02: Thủ Dầu Một - Cổng Xanh

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn