Tuyên xe bus Bình Dương số 52: Becamex Tower - Thương Xá Hikari

Sau đây là thông tin các điểm dừng của tuyến xe bus số 52: Becamex Tower - Thương Xá Hikari

Tuyến xe buýt Bình Dương số 52: Becamex Tower - Thương Xá Hikari

Khoảng cách: 20,1 km

Thời gian hoạt động: Becamex (17h00 - 20h00); Thành-pố mới (18h10 - 21h00)

Số chuyến:14 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 54 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 25 - 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Becamex Tower - Đại-lộ Bình-dương - Ba-mươi tháng Tư - Cách-mạng Tháng Tám - Nguyễn-văn-Cừ - Phạm-ngọc-Thạch - Hùng-vương - Lê-lợi - Đồng-khởi - Lý-thái-Tổ - Thương-xá Hikari.

Lộ trình chiều về

Thương-xá Hikari - Lý-thái-Tổ - Đồng-khởi - Lê-lợi - Hùng-vương - Phạm-ngọc-Thạch - Nguyễn-văn-Cừ - Cách-mạng Tháng Tám - Ba-mươi tháng Tư - Đại-lộ Bình-dương - Becamex Tower.

Tuyến xe buýt Bình Dương số 52: Becamex Tower - Thương Xá Hikari

Tuyến xe buýt Bình Dương số 52: Becamex Tower - Thương Xá Hikari

Tuyến xe buýt Bình Dương số 52: Becamex Tower - Thương Xá Hikari


học thiết kế website


Bình luận của bạn