• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bình Dương
  • Tuyến xe bus Bình Dương số 53: Becamex - Trường Ngô Thời Nhiệm

Tuyến xe bus Bình Dương số 53: Becamex - Trường Ngô Thời Nhiệm

Sau đây là thông tin lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 53: Becamex - Trường Ngô Thời Nhiệm

Tuyến xe buýt Bình Dương số 53: Becamex - Trường Ngô Thời Nhiệm

Lộ trình chiều đi

Tòa nhà Becamex - Đại-lộ Bình-dương - Ba-mươi tháng Tư - Cách-mạng Tháng Tám - Nguyễn-văn-Cừ - Phạm-ngọc-Thạch - Hùng-vương - Lê-lợi - Đồng-khởi - Lý-thái-Tổ - Trường Ngô-thời-Nhiệm.

Lộ trình chiều về

Trường Ngô-thời-Nhiệm - Lý-thái-Tổ - Lê-lợi - Hùng-vương - Phạm-ngọc-Thạch - Nguyễn-văn-Cừ - Cách-mạng Tháng Tám - Ba-mươi tháng Tư - Đại-lộ Bình-dương - Tòa nhà Becamex.

Tuyến xe buýt Bình Dương số 53: Becamex - Trường Ngô Thời Nhiệm

 

Tuyến xe buýt Bình Dương số 53: Becamex - Trường Ngô Thời Nhiệm

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn