• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Bình Dương
  • Tuyến xe bus Bình Dương số 68: Thương xá Hikari - Khu công nghiệp VSIP 2

Tuyến xe bus Bình Dương số 68: Thương xá Hikari - Khu công nghiệp VSIP 2

Tuyến xe buýt Bình Dương số 68: Thương xá Hikari - Khu công nghiệp VSIP 2

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thương-xá Hikari - Lý-thái-Tổ - Trường KinderWorld - Lê-lợi - Dân-chủ - Thống-nhứt - Khu công-nghiệp VSIP 2

Lộ trình chiều về

Khu công-nghiệp VSIP 2 - Thống-nhứt - Dân-chủ - Lê-lợi - Trường KinderWorld - Lý-thái-Tổ - Thương-xá Hikari.

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Bình Dương số 68: Thương xá Hikari - Khu công nghiệp VSIP 2

Tuyến xe buýt Bình Dương số 68: Thương xá Hikari - Khu công nghiệp VSIP 2

Tuyến xe buýt Bình Dương số 68: Thương xá Hikari - Khu công nghiệp VSIP 2


học thiết kế website


Bình luận của bạn