Tuyến xe bus Đắk-Nông: Thị xã Gia Nghĩa - Xã Quảng Khê

Sau đây là lộ trình của tuyến xe bus Đắk - Nông: Thị xã Gia Nghĩa - Xã Quảng Khê

Tuyến xe buýt Đắk -Nông: Thị xã Gia Nghĩa - Xã Quảng Khê

Khoảng cách: 27 km

Thời gian chuyến: 54 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thị-xã Gia-nghĩa - Quốc-lộ 14 - Quốc-lộ 28 - xã Đắk-nia - xã Quảng-khê

Lộ trình chiều về

Xã Quảng-khê - Quốc-lộ 28 - xã Đắk-nia - Quốc-lộ 14 - Thị-xã Gia-nghĩa.


học thiết kế website


Bình luận của bạn