Tuyến xe bus Đắk -Nông : Tuy Đức - Thị trấn Kiến Đức

Lộ trình tuyến xe buýt Đắk -Nông: Tuy Đức - Thị trấn Kiến Đức

Tuyến xe buýt Đắk -Nông: Tuy Đức - Thị trấn Kiến Đức

Khoảng cách: 35 km

Thời gian chuyến: 70 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Xã Đắk-buk-So - Tỉnh-lộ 681 - xã Tân-tiến - xã Tân-hưng - Thị-trấn Kiến-đức

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Kiến-đức - Tỉnh-lộ 681 - xã Tân-hưng - xã Tân-tiến - xã Đắk-buk-So


học thiết kế website


Bình luận của bạn