• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biên Hòa
  • Tuyến xe bus Đồng Nai số 15: Bến xe Dầu Giây - Bến xe Xuyên Mộc

Tuyến xe bus Đồng Nai số 15: Bến xe Dầu Giây - Bến xe Xuyên Mộc

Tuyến xe bus số 15 của Biên Hòa Đồng Nai nối liền 2 bến xe: Bến xe Dầu Giây - Bến xe Xuyên Mộc

Tuyến xe buýt Biên Hòa số 15: Bến xe Dầu Giây - Bến xe Xuyên Mộc

Đơn vị vận chuyển: 

     + HTX vận tải Long Khánh

     + Điện thoại: 0613 877 277 hoặc 0938 011 050

Khoảng cách: 100 km

Thời gian hoạt động: 05h30 - 17h00

Giá vé: 17000 (đến 1/2 tuyến); 25000 (đến 3/4 tuyến); 35000 (trên 3/4 tuyến)

Số chuyến: 48 chuyến/ngày

Giãn cách chuyến: 25 - 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Dầu-giây - Quốc-lộ 1A - Ngã ba Dầu-giây - Hùng-vương - Quốc-lộ 1A - Ngã ba Xuân-định - Chợ Bảo-bình - Ngã tư Sông-ray - Chợ Bàu-lâm - Chợ Xuyên-mộc - Bến xe Xuyên-mộc.

Lộ trình chiều về

Bến xe Xuyên-mộc - Chợ Xuyên-mộc - Chợ Bàu-lâm - Ngã tư Sông-ray - Chợ Bảo-bình - Ngã ba Xuân-định - Quốc-lộ 1A - Hùng-vương - Ngã ba Dầu-giây - Quốc-lộ 1A - Bến xe Dầu-giây.

Tuyến xe buýt Biên Hòa số 15: Bến xe Dầu Giây - Bến xe Xuyên Mộc


học thiết kế website


Bình luận của bạn