• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Đồng Tháp
  • Tuyến xe bus Đồng Tháp số 663: Thành phố Sa Đéc - Ngã ba Cựu Hội

Tuyến xe bus Đồng Tháp số 663: Thành phố Sa Đéc - Ngã ba Cựu Hội

Sau đây là chi tiết các điểm dừng của tuyến xe bus số 663: Thành phố Sa Đéc - Ngã ba Cựu Hội

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 663: Thành phố Sa Đéc - Ngã ba Cựu Hội

Đơn vị vận chuyển:

+ Địa chỉ: 103 Nguyễn Huệ, Phường 1, tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

+ Điện Thoại: 067 3851 184

Khoảng cách: 36km

Thời gian hoạt động: 05h00 - 19h00

Số chuyến: 58 chuyến/ngày

Thời gian chuyến: 65 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 30 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Sa-đéc - Nguyễn-sinh-Sắc - Tỉnh-lộ 848 - Bắc Cao-lãnh - Tỉnh-lộ 944 - Ngã ba Cựu-hội.

Lộ trình chiều về

Ngã ba Cựu-hội - Tỉnh-lộ 944 - Bắc Cao-lãnh - Tỉnh-lộ 848 - Nguyễn-sinh-Sắc - Bến xe Sa-đéc

Bản đồ đường đi

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 663: Thành phố Sa Đéc - Ngã ba Cựu Hội

Tuyến xe buýt Đồng Tháp số 663: Thành phố Sa Đéc - Ngã ba Cựu Hội


học thiết kế website


Bình luận của bạn