• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Hậu Giang
  • Tuyến xe bus Hậu Giang số 03: Thị trấn Cái Tắc - Cây Dương

Tuyến xe bus Hậu Giang số 03: Thị trấn Cái Tắc - Cây Dương

Bạn nào muốn đi đến Cây Dương từ thị trấn Cái Tắc thì bắt tuyến xe bus số 3 của Hậu Giang nhé!

Tuyến xe buýt Hậu Giang số 03: Thị trấn Cái Tắc - Cây Dương

Khoảng cách: 27 km

 

 

Thời gian chuyến: 50 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 - 20 phút

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thị-trấn Cái-tắc - Quốc-lộ 1A - Tỉnh-lộ 927 - Thị-trấn Cây-dương.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Cây-dương - Tỉnh-lộ 927 - Quốc-lộ 1A - Thị-trấn Cái-tắc.


học thiết kế website


Bình luận của bạn