• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Long An
  • Tuyến xe bus Long An số 01: Nhà thương Đa Khoa Long An - Bình Hiệp

Tuyến xe bus Long An số 01: Nhà thương Đa Khoa Long An - Bình Hiệp

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 01: Nhà thương Đa Khoa Long An - Bình Hiệp

Tuyến xe buýt Long An số 01: Nhà thương Đa Khoa Long An - Bình Hiệp

Khoảng cách: 86 km

Thời gian hoạt động: Long-an (04h25 - 16h40); Bình-hiệp (04h05 - 16h00)

 

Giãn cách chuyến: 25 - 30 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến Nhà thương Đa-khoa - Nguyễn-thông - Châu-thị-Kim - Hùng-vương - Nguyễn-an-Ninh - Hai bà Trưng - Cách-mạng Tháng Tám - Nguyễn-trung-Trực - Trương-định - Võ-văn-Tần - Trà-bình-Quý - Hùng-vương - Quốc-lộ 62 - Quốc-lộ N2 - Thị-trấn Thạnh-hoá - Tỉnh-lộ 836 - Quốc-lộ 62 - Bến Bình-hiệp

Lộ trình chiều về

Bến Bình-hiệp - Quốc-lộ 62 - Tỉnh-lộ 836 - Thị-trấn Thạnh-hoá - Quốc-lộ N2 - Quốc-lộ 62 - Hùng-vương - Trà-bình-Quý - Võ-văn-Tần - Trương-định - Nguyễn-trung-Trực - Cách-mạng Tháng Tám - Hai bà Trưng - Nguyễn-an-Ninh - Hùng-vương - Châu-thị-Kim - Nguyễn-thông - Bến Nhà thương Đa-khoa.

Tuyến xe buýt Long An số 01: Nhà thương Đa Khoa Long An - Bình Hiệp


học thiết kế website


Bình luận của bạn