• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Nha Trang
  • Tuyến xe bus Nha Trang số 01: UBND Vĩnh Trường - Tiểu học Diên Sơn 1

Tuyến xe bus Nha Trang số 01: UBND Vĩnh Trường - Tiểu học Diên Sơn 1

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 01: UBND Vĩnh Trường - Tiểu học Diên Sơn 1

Tuyến xe buýt Nha Trang số 01: UBND Vĩnh Trường - Tiểu học Diên Sơn 1

Đơn vị vận chuyển:

+Công Ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa:

+Địa chỉ: 77 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.

+Điện Thoại: 058.3551699.

Khoảng cách: 18 km

Thời gian hoạt động: 05h25 - 19h15.

Số chuyến: 112 chuyến/ngày

Giá vé: 7.000 đ/lượt

Thời gian chuyến: 50 phút/chuyến

Giãn cách chuyến: 15 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

UBND phường Vĩnh-trường - Võ-thị-Sáu - Tô-hiệu - Trường-sơn - Phước-long - Lê-hồng-Phong - Mã-vòng - Đường 23/10 - Quốc-lộ 1A - Tỉnh-lộ 8 (Đồng-khởi) - Tiểu-học Diên-sơn 1.

Lộ trình chiều về

Tiểu-học Diên-sơn 1 - Tỉnh-lộ 8 (Đồng-khởi) - Quốc-lộ 1A - Đường 23/10 - Mã-vòng - Lê-hồng-Phong - Phước-long - Trường-sơn - Tô-hiệu - Võ-thị-Sáu - UBND phường Vĩnh-trường.

Tuyến xe buýt Nha Trang số 01: UBND Vĩnh Trường - Tiểu học Diên Sơn 1


học thiết kế website


Bình luận của bạn