Tuyến xe bus Nha Trang số 08: Thành - Khánh Vĩnh

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 08: Thành - Khánh Vĩnh

Tuyến xe buýt Nha Trang số 08: Thành - Khánh Vĩnh

Đơn vị vận chuyển:

+ Công Ty TNHH Quyết Thắng Khánh Hòa:

+ Địa chỉ: 77 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.

+ Điện Thoại: 058.3551699.

Khoảng cách: 24 km

Thời gian hoạt động: 04h45 - 19h10

Giá vé: 7.000 đ/lượt

Thời gian chuyến: 5 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Thành - Quốc-lộ 1A - Tỉnh-lộ 2 - Thị-trấn Khánh-vĩnh.

Lộ trình chiều về

Thị-trấn Khánh-vĩnh - Tỉnh-lộ 2 - Quốc-lộ 1A - Thành.

 Tuyến xe buýt Nha Trang số 08: Thành - Khánh Vĩnh


học thiết kế website


Bình luận của bạn