• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Phú Yên
  • Tuyến xe bus Phú Yên số 03: Thành phố Tuy Hòa - Xuân Long

Tuyến xe bus Phú Yên số 03: Thành phố Tuy Hòa - Xuân Long

Sau đây là lộ trình chiều đi chiều về của tuyến xe bus số 03: Thành phố Tuy Hòa - Xuân Long

Tuyến xe buýt Phú Yên số 03: Thành phố Tuy Hòa - Xuân Long

Thời gian hoạt động: 05h00 - 16h00

Giãn cách chuyến: 30 - 45 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe liên tỉnh - Quốc-lộ 1A - Trần-hưng-Đạo - Lê-duẩn - Trần-phú - Trường-chinh - Nguyễn-huệ - Duy-tân - Lê-lợi - Lê-trung-Kiên - Nguyễn-huệ - Lê-thành-Phương - Quốc-lộ 1A - An-chấn - An-mỹ - An-hoà - An-hiệp - An-cư - Thị-trấn Chí-thạnh - Tỉnh-lộ 644 - An-định - Tân-an - Thị-trấn La-hai - Xã Xuân-long.

Lộ trình chiều về

Xã Xuân-long - Thị-trấn La-hai - Tân-an - An-định - Tỉnh-lộ 644 - Thị-trấn Chí-thạnh - An-cư - An-hiệp - An-hoà - An-mỹ - An-chấn - Quốc-lộ 1A - Lê-thành-Phương - Nguyễn-huệ - Lê-trung-Kiên - Lê-lợi - Duy-tân - Nguyễn-huệ - Trường-chinh - Trần-phú - Lê-duẩn - Trần-hưng-Đạo - Quốc-lộ 1A - Bến xe liên tỉnh

Tuyến xe buýt Phú Yên số 03: Thành phố Tuy Hòa - Xuân Long

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn