• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Quảng Ngãi
  • Tuyên xe bus Quảng Ngãi số 03: Thành phố Quảng Ngãi - Cảng Sa Kỳ

Tuyên xe bus Quảng Ngãi số 03: Thành phố Quảng Ngãi - Cảng Sa Kỳ

Bạn nào muốn đi đảo Lý Sơn phải bắt tuyến xe bus số 03 để đến được Cảng Sa Kỳ và đi tàu ra đảo

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 03: Thành phố Quảng Ngãi - Cảng Sa Kỳ

 

Khoảng cách: 30 km

Thời gian hoạt động: 05h30 - 17h30

Giá vé: 13.000 đồng đi trên 2/3 tuyến đến suốt tuyến, 10.000 đồng đi trên 1/3 tuyến đến 2/3 tuyến, 7.000 đồng đi đến 1/3 tuyến và 5.000 đồng đi trong thành phố Quảng Ngãi.

Số chuyến: Khai thác 20 chuyến/ngày, gồm 10 chuyến đi và 10 chuyến về

Thời gian chuyến: 75 phút

Giãn cách chuyến: 60 - 105 phút/chuyến

Lộ Trình của 2 tuyến

Lộ trình chiều đi

Bến xe Quảng-ngãi - Lê-thánh-Tôn - Nguyễn-du - Nguyễn-nghiêm - Quang-trung - Hùng-vương - Trương-định - Hai bà Trưng - Cầu Trà-khúc - Quốc-lộ 24B - Đường ven bãi tắm Mỹ-khê - Quốc-lộ 24B - Cảng Sa-kỳ

Lộ trình chiều về

Công Trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Phạm Ngũ Lão - Trần Hưng Đạo - Trần Phú - Trần Hưng Đạo - Châu Văn Liêm - Hải Thượng Lãn Ông - Trang Tử - Bến xe Chợ Lớn Cảng Sa-kỳ - Quốc-lộ 24B - Đường ven bãi tắm Mỹ-khê - Quốc-lộ 24B - Cầu Trà-khúc - Hai bà Trưng - Trương-định - Hùng-vương - Quang-trung - Nguyễn-nghiêm - Nguyễn-du - Lê-thánh-Tôn - Bến xe Quảng-ngãi.

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 03: Thành phố Quảng Ngãi - Cảng Sa Kỳ

Tuyến xe buýt Quảng Ngãi số 03: Thành phố Quảng Ngãi - Cảng Sa Kỳ

 


học thiết kế website


Bình luận của bạn